Gönderen: isiktac | Eylül 4, 2012

Özgeçmiş

Prof. Dr. Yasemin Işıktaç

İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Anabilim Dalı

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

 

Lisans

Hukuk

İstanbul Üniversitesi,

Hukuk Fakültesi

1983

Yüksek Lisans

Kamu Hukuku

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

1984

Doktora

Kamu Hukuku

İstanbul Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1991

 

AKADEMİK ÜNVANLAR
 

Profesörlük Tarihi 2006
Doçentlik Tarihi 1998
Yardımcı Doçentlik Tarihi 1995

 

TEZLERİ
 

 1. 1.       Yüksek Lisans Tezi: 1982Anayasasında Ekonomik ve Sosyal Haklar
 2. 2.       Doktora Tezi: Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku
 3. 3.       Doçentlik Tezi: Hukuk Normunun Mantıksal Analizi ve Uygulaması
 4. 4.       Profesörlük Takdim Tezi: Hukuk Felsefesi
KİTAPLAR/KİTAP BÖLÜMLERİ
 

 1. 1.       Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku (1999) ISBN: 975-368-286-7
 2. 2.       Hukuk Yazıları (2004) ISBN: 975-464-298-2
 3. 3.       Hukuk Normunun Mantıksal Analiz ve Uygulaması (2004) ISBN: 975-36-181-X
 4. 4.       Hukuk Felsefesi (2006) ISBN: 9789753682886
 5. 5.       Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme (2007) ISBN: 978-975-368-310-4
 6. 6.       Hukuk Sosyolojisi (2008) ISBN: 978-975-368-313-5
 7. 7.       Hukuk Başlangıcı (2010) ISBN: 978-975-368-334-0
 8. 8.        “Toplum ve Hukuk”, Sosyolojiye Giriş, Hazırlayan: İhsan Sezal, 2. Basım, Ankara, Martı Yayınevi, 2003,s.454-496.(ISBN:975-8685-01-5)
 9. 9.       “Kadın Hakları”, Toplumsal Yaşamda Kadın, Editör: Gürsel Yaktıl Oğuz, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 2002, ss.111-119 (ISBN: 9750601130)
 1. 10.    “Kadına Yönelik Şiddet”, Toplumsal Yaşamda Kadın, Editör:Gürsel Yaktıl Oguz, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 2002, s. 120-133. (ISBN: 9750601130)
 1. 11.    John Rawls”, 1900’den Günümüze Büyük Düşünürler 3. Cilt, İstanbul, Etik Yayınları, 2010.

 

MAKALELER
 

I. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

     1. “The Meaning of Law in the Changing World” ve “The Philosophy of Turkish Legal Revolution”, International Journal of Human Sciences, C.1, N.1, 2004, s.1-10.

II. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. 1.       “Örf ve Adet Hukukunun Tanımı ve Bu Tanımdan Çıkan Ayırt Edici Özellikler”, ARGUMENTUM,  Yıl:3, Sayı: 27, Ekim 1992, s.435-437            
 2. 2.       “Hukukun Çağdaş Gelişme Eğilimlerinin Hukukun Kaynakları Kavramına Etkileri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LIV, Sayı: 1-4, Yıl: 1991-1994, s.385-401.
 1. 3.       “Max Weber’in ‘Anlayış Sosyolojisi’ Yönetiminin Hukuka Uygulanması Üzerine Bir Deneme”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LIII, Sayı: 1-4, Yıl: 1998-1999, s.273-281.
 1. 4.       ”Yaratıcı Düşüncenin Cinsiyeti Varmıdır?”, Cumhuriyetin 75. Yıl Armağanı, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1999, s.317-332.
 1. 5.       ”Hukuk, Etik İlişkisinde Yeni Gelişmeler”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LVIII, Sayı: 1-2, 2000, s.3-14.
 1. 6.         “Bir Hukuk Tanımı Vermenin Zorunluluğu”, Prof.Dr.Vecdi ARAL’a Armağan, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Kocaeli, 2001,s.127-132.(ISBN:1301-8043)
 1. 7.       “Warumjuristische Methodenlehre?”, Annales Faculté de Droit d’Istanbul, İstanbul, Vol.37, No.54, 2005, s.37-48.
 1. 8.       “General Report of the Turkish National Legal Education System”, Annales Faculté de Droit d’Istanbul, İstanbul, Vol.42, No.59, 2010, s.149-163 (Araş. Gör. Dr. Sercan Gürler ile birlikte yazılmıştır).

III. ULUSAL DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. 1.       “Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku”, ARGUMENTUM, Cilt: 1, Sayı:9, Nisan 1991, s.133-136.
 1. 2.       ”Ensest ve Hukuka Yansıması”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:66, Sayı:4-5-6, İstanbul, 1992, s.344-355.
 1. 3.       “Max Weber’in İdeal Tıp Kuramının Hukukun Ortaya Çıkış Biçimleri ve Gelişim Sürecine Uygulanması”, ARGUMENTUM, Cilt: 1, Sayı:10, Mayıs 1991, s.146-149.
 1. 4.       “Yargıcın Hukuk Yaratma Fonksiyonu Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:62, Sayı:1-2-3, Ocak Şubat Mart 1998, s.81-85.
 1. 5.       ”Dil, Yorumlama ve Hukuk İlişkisi”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:2001/1, s.23-34.

 

BİLDİRİLER
 

I. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BASILAN BİLDİRİLER

     1.“The  Philosophy of Turkish Legal Revolution” Dünya Felsefe Kongresi’nde sunulmuş ve özeti kongre kitapçığında yer almıştır.

II. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BASILAN BİLDİRİLER

 1. 1.       ”Sosyolojik Açıdan Çocuk Suçluluğu ve Bir Hukuk Devleti olan Türkiye’de Devletin Cezalandırma Yetkisini Kullanış Biçimi-Uygulama Esasları”, 17-19 Kasım 1994, HFSA Sempozyumu; HFSA 3. Kitap, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayanları, İstanbul, s.198-217.
 1. 2.       “Hukukun Adaletsizliğe Yol Açması Olgusu”, 12-16 Ocak 2000, Hukuk Kurultayı 2000, Hukuk Kurultayı 2000, Cilt 4, Ankara Barosu Yayını, 2000, s.169-187.
 1. 3.       “Küreselleşme Hukuk İlişkisi”, 2-4 Kasım 2000, 3. Ulusal Sosyoloji Kongresi.   
 1. 4.       “Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Argümanlarının Hukuk Uygulamasında Kullanılma Olanakları”, HFSA Sempozyumu; HFSA 8. Kitap, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul, 2003 s.127-135.
 1. 5.       ”Çoklukların Birliği (Unitas Multiplex) Olarak İnsan ve Güvenlik İlişkisi”, 6-10 Ocak 2004, Hukuk Kurultayı; Hukuk Kurultayı 2004, Cilt:2, Ankara Barosu Yayını, 2004, s.43-72.
 1. 6.       “Hukuk Felsefesi Açısından Yeni Kantçı Yaklaşımların Türkiye’deki Yansımaları” 7-11 Eylül, 11 Eylül 2004, HFSA II. Sempozyumu.
 1. 7.       Dikkat: Cehalet Peçesinde Yırtık Var”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2010 yılında düzenlenen HFSA V. Sempozyumu’nda 13.09.2010 tarihinde sunulmuştur
 2. 8.       Savunmanın Felsefesi, Felsefenin Savunması”, 04.05.2011 saat 17:30. İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu’nca organize edilen panelde sunulmuştur.
 3. 9.       Bilim, Felsefe ve Özgür Düşünme”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2010-2011 yılı Bahar Şenliklerinde 09.05.2011 tarihinde sunulmuştur.
ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELER
 

 1. 1.       İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde hazırlanmakta olan Hukuk Metodolojisi Sertifika Programı’nın koordinatörlüğü yapılmaktadır.

 

ÖDÜLLER
 1. Hukuk Felsefesi kitabı ile 2009 TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser ödülü kazanılmıştır. 
YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN TEZLER
 

I. YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

Öğrencinin Adı Tezin Adı Tamamlanma Yılı  
 1. 1.       Sercan Gürler
“Alasdair Macintyre`ın Adalet Teorisinin Analiz ve Eleştirisi”  2004   
 1. 2.       Halit Uyanık
“Joseph Raz’da Hukukun Otoritesi kavramının Temellendirilmesi”  2007  
 1. 3.       Ersoy Erdoğmuş
“Hekim Hakları” 2007  
 1. 4.       Sevde Keçer                              “Boşanmalarda Çocuğun Kişi Varlığının              2010

                                                    Hukuki Açıdan Korunması”

 1. 5.       Sema Sarı Karhan                       “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi                   2010

                                                     Şiddetin Hukuk Sosyolojisi

                                                        Açısından Analizi”

II. DOKTORA TEZLERİ

 

Öğrencinin Adı Tezin Adı Tamamlanma Yılı  
 1. 1.       Sururi Aktaş
“F.A. Hayek`in Hukuk ve Adalet Teorisi”      2000  
 1. 2.       Sevtap Metin
 2. 3.       Mehmet Ali Uçar
 1. 4.       Ertuğrul Uzun
 2. 5.       Nazime Beysan
 1. 6.       Sercan Gürler
“Hukuk Normunun Yorumu”“Türk Hukukunda Ailenin Korunması ve 4320 Sayılı Yasanın Etkinliği”“Hukukun Göstergebilimsel Analizi”

“Hak Kavramının Hukuk Felsefesi Açısından Analizi”

“Çağdaş Hukuk Felsefesi Yaklaşımları Açısından Hukuka İtaat Yükümlülüğü ve Sınırları”

     2002     2003     2006

     2008

      2011

 
       

 

 
İDARİ GÖREVLER
 1. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı     – 1999 yılında 3 yıl süre ile atandım.

     – 2002 yılında 3 yıl süre ile yeniden atandım.

     – 2005 yılında 3 yıl süre ile yeniden atandım.

2. Fakülte Kurulu Üyeliği.

3. Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

     – 18.07.2001’de vekaleten atandım

     – 24.01.2002’de asaleten 3 yıl süreyle atandım.

     – 24.01.2005’de 3 yıl süreyle yeniden atandım.

     – 24.01.2008’de 3 yıl süreyle yeniden atandım.

     – 24.01.2011’de görevim sona ermiştir.

 

 

 
BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER 
 

 1. 1.       Türkiye Felsefe Kurumu
 2. 2.       IVR Turkey

 

 

VERİLEN DERSLER
Üniversite Fakülte/Yüksekokul            Ders Adı
 1. 1.     İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi –          Hukuk Başlangıcı-          Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi-          Hukuk Metodolojisi

 

     
     
 1. 2.       İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora) –          Karşılaştırmalı Modern ve Klasik Hukuk Metodolojisi
     
     
 1. 3.       İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans) –          Çağdaş Gelişme Eğilimlerinin Hukukun Kaynakları Kavramına Etkileri
     
     

 

YABANCI DİL
 

 1. İngilizce
 2. Almanca

  

İLETİŞİM BİLGİLERİ
 

İş Telefon:0212 440 00 00 /11011  
E-posta: isiktac@yahoo.com  

  

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Kategoriler

Anayasa Gündemi

"Her nerede iktidar varsa, orada direniş vardır." Michel Foucault

%d blogcu bunu beğendi: